Z okazji Jubileuszu 50-tej rocznicy ślubu Państwa Krystyny i Włodzimierza Jacyno Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk wręczył w imieniu Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego dostojnym Jubilatom odznaczenia i list gratulacyjny podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca.
Doceniając trwałość Państwa związku małżeńskiego, która stanowi wzór i przykład dla ludzi młodego pokolenia składamy życzenia zdrowia, pomyślności i kolejnych wspólnych pięknych rocznic.

zobacz materiał video