Burmistrz Lądka-Zdroju informuje, że w ramach akcji zachęcającej właścicieli do sprzątania po swoich czworonożnych pupilach zakupione zostały specjalne worki na psie odchody. Mieszkańcy mogą takie worki otrzymać bezpłatnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy lub w siedzibie Straży Miejskiej.

Zapraszamy do korzystania!