Gospodarka_plakat.jpeg

ANKIETA DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH i PRZEDSIEBIORCÓW
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek-Zdrój

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, służącej inwentaryzacji CO2 (dwutlenku węgla) na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
Badanie przeprowadzane jest na potrzeby Gminy w związku z opracowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwiającej pozyskiwanie dotacji na realizację projektów inwestycyjnych przyczyniających się do ograniczenia emisji CO2 i ochrony powietrza na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Wypełnienie przez Państwa poniższej ankiety przyczyni się do realizacji projektów wpływających na poprawę jakości powietrza i komfortu życia.

Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie ze stanem faktycznym.
Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i nie będą udostępniane publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.
Prosimy o wypełnienie i dostarczenie ankiety do Urzędu Gminy Lądek-Zdrój lub przesłanie na adres rolnictwo@ladek.pl do dnia 21.08.2015 r.

Linki do interaktywnych ankiet on-line:
- ankieta dla mieszkańców
- ankieta dla podmiotów

Link z ankietami do pobrania:
- DOCXLądek - Ankieta dla mieszkańców.docx
- DOCXLądek - Ankieta dla podmiotów prawnych.docx

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:
Urzędem Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój,
tel. 74 811 78 73, rolnictwo@ladek.pl
lub firmą Laboratorium Wiedzy tel. 507 285 729, opracowania@laboratorium-wiedzy.pl