W ubiegły weekend, tj. w dniach 12-13 września 2015 r., w Lądku-Zdroju odbyła się inauguracja XXVI Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej "Bądźmy Rodziną".  Sobotnie uroczystości rozpoczęto o godz. 11:00 oficjalnym otwarciem Al. Vaclava Havla - Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju.

01.jpeg

Warto przypomnieć, że w latach 80-tych ubiegłego stulecia, w górach otaczających Lądek-Zdrój, doszło do kilku ważnych, konspiracyjnych spotkań opozycjonistów Solidarności Polsko - Czechosłowackiej. W spotkaniach uczestniczyli m.in. Vaclav Havel, Jiří Dienstbier, Peter Pospíchal, Jacek Kuroń, Józef Pinior, Zbigniew Janas i Jan Lityński. To właśnie przez góry otaczające Lądek-Zdrój przebiegał szlak kurierów, którym "przerzucano" konspiracyjne materiały, szmuglowano sprzęt oraz przemycano członków ówczesnej opozycji. Można zatem śmiało twierdzić, że wolna zjednoczona Europa rodziła się w Lądku-Zdroju.

Nawiązując do tamtych wydarzeń, o godz. 12:00 w lądeckim Centrum Kultury i Rekreacji, zorganizowano Konferencję pt. "Szlak do Wolności". Konferencja była podsumowaniem a zarazem zwieńczeniem realizacji projektu związanego z powstaniem szlaku kurierów Solidarności Polsko-Czechosłowackiej w Sudetach Wschodnich. W ramach wystąpień oraz prezentacji przedstawiono interesujące relacje świadków wydarzeń, które doprowadziły do upadku komunizmu w naszej części Europy. Uzupełnieniem konferencji była projekcja dokumentalnego filmu pt. "Europa Środkowo-Wschodnia idzie na wolność".

07.jpeg

Ważnym akcentem sobotnich wydarzeń była także wizyta przedstawicieli Ambasady Republiki Czeskiej, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz samorządu Lądka-Zdroju u jednego z mieszkańców naszego miasta - pana Jana Mroczkowskiego. Panu Janowi -  jednemu z polskich kurierów tamtego okresu - wręczona została Honorowa Złota Odznaka "Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego".

08.jpeg

Tymczasem po południu, na lądeckim rynku, zorganizowano występ Kapeli Poleska, która zaprezentowała na ludowo muzykę cymbałową rodem z Moraw. 

11.jpeg

Wieczorem - jak przystało na XXVI Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej  - odprawiono  Mszę Św. w Kościele Parafialny, która prowadzona była m.in. w intencji zasłużonych opozycjonistów.

Podsumowaniem sobotnich wydarzeń było uroczyste spotkanie w Hotelu "Mir-Jan" zaproszonych gości: organizatorów i władz samorządowych, parlamentarzystów,  przedstawicieli Ambasady Republiki Czeskiej oraz instytucji konsularnych.  W spotkaniu wziął także udział  Wice Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej - Tomasz Siemoniak, który podkreślił rangę wydarzeń mających miejsce w okolicach Lądka-Zdroju  w latach 80-tych ubiegłego stulecia.

12.jpeg

Zakończeniem XXVI Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej "Bądźmy Rodziną" było wspólne przejście w niedzielne przedpołudnie fragmentu szlaku kurierów Solidarności Polsko - Czechosłowackiej. Grupa gości - pozostających na tę okazję w lądeckim uzdrowisku - dotarła pod opieką Burmistrza Lądka- Zdroju do jednego z dawnych punktów kontaktowych (oraz przerzutowych) kurierów, tj. w rejon Przełęczy Karpowskiej (Cerny Kout), oddając tym samym hołd osobom biorącym udział w wydarzeniach zmieniających oblicze współczesnej Europy.

 

 
Grzegorz Szczygieł - Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju