24 września na Borówkowej Górze doszło do ważnego spotkania władz Lądka-Zdroju oraz Javornika podczas, którego podpisano porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy Gmin i jednostek Straży  Pożarnej na wypadek zdarzeń występujących na trasie łączącej Lądek-Zdrój oraz Jawornik. Wspomniana trasa cieszy się sporym natężeniem ruchu, ponieważ jest wybierana jako skrót łączący nasze miasto z Opolszczyzną, co wiąże się z ryzykiem wypadków. Podpisy na porozumieniu złożyli Burmistrz Lądka-Zdroju  Roman Kaczmarczyk, Starosta Javornika Jiri Jura, oraz prezesowie jednostek strażackich Leszek Pazdyk i Milan Tonhauser.

Porozumienie OSP.jpeg