Alkohol, narkotyki, przemoc to bez wątpienia poważny problem społeczny, zwłaszcza, że w dużym stopniu dotyczy ludzi młodych. Konieczne jest więc podejmowanie działań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przed zgubnymi skutkami nałogów. I takie działania, we współpracy z jednostkami oświatowymi podejmuje Gmina Lądek-Zdrój, prowadząc profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i przemocy. Taka strategia działań profilaktycznych została doceniona przez organizatorów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

   Burmistrz Lądka-Zdroju. Roman Kaczmarczyk został uhonorowany przez organizatorów kampanii Złotym Certyfikatem za zaangażowanie we wdrażanie najlepszych praktyk profilaktycznych zarówno w szkołach, jak i na terenie całego Samorządu.

01-10-2015_certyfikat.jpeg

   Tegoroczna, XV już edycja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł, zorganizowana została przez Fundację „Trzeźwy Umysł” oraz Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Patronat honorowy nad inicjatywą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komendant Główny policji.