Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 29 września b.r. odbyły się konsultacje z lądecką młodzieżą w sprawie budowy w naszym mieście skateparku. W związku z tym, iż budowa skateparku jest inicjatywą oddolną lądeckiej młodzieży, chcieliśmy rozpocząć proces inwestycyjny od zasięgnięcia opinii grupy docelowej najżywiej zainteresowanej powstaniem takiego obiektu.

   Na spotkanie zaproszony został przedstawiciel firmy, która profesjonalnie zajmuje się projektowaniem tego typu infrastruktury. Dyskusja była bardzo ożywiona i zakończyła się twórczym finałem w postaci wypracowanego wstępnego projektu koncepcyjnego. Na jego bazie powstanie ostateczna koncepcja wizualizacyjna, rodzaj urządzeń (dostosowany do przeważającej formy aktywności – rolki, deskorolki, rower) oraz ich rozmieszczenie, pozwalające na zachowanie odpowiednich stref bezpieczeństwa. Proces konsultacyjny winien zakończyć się wypracowaniem projektu satysfakcjonującego obie zainteresowane strony, tj. młodzież i Gminę. 

   Realizacja projektu ma na celu stwarzanie młodym ludziom możliwości uczestniczenia w alternatywnych formach aktywności w czasie wolnym, przysłuży się zwiększeniu zaangażowania młodzieży w proces podejmowania decyzji w sprawach obywatelskich oraz zwiększy odpowiedzialność dzieci i młodzieży za wspólną przestrzeń publiczną.

   Dziękujemy wszystkim tym, którzy czynnie włączyli się w proces konsultacji, tj. w szczególności: Adrianowi Krawczykowi, Konradowi Zamojskiemu, Beniaminowi Szczygłowi, Pawłowi Tomasowi oraz Andrzejowi Nakraszewiczowi. Wasze pomysły są dla nas cennym źródłem informacji, a młodzieńczy zapał – motywacją. Liczymy na dalszą współpracę w tym zakresie, abyśmy w przyszłości wspólnie mogli się cieszyć i korzystać z nowopowstałej infrastruktury.

Dziękujemy również Dyrektorowi i Pracownikom CKiR w Lądku-Zdroju za pomoc w organizacji spotkania.

Karolina Wołoszyn-Cymbalista - Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych UMiG w Lądku-Zdroju.