Ogromnie cieszy nas fakt, że Burmistrz Lądka-Zdroju otrzymał podziękowania za wpieranie Klubu Honorowych Dawców Krwi – PCK „BRYLANT” w Stroniu Śląskim. Celem klubu jest zjednoczenie możliwie jak największej ilości czynnych dawców krwi chcących kultywować krwiodawstwo i transplantologię. Klub  regularnie organizuje akcje oddawania krwi w wymiarze lokalnym.

 

01-10-2015_serce_i_krew_JPEG.jpeg

A tymczasem przypominamy…

    Już 6 października b.r. w Centrum Kultury i Rekreacji Lądku-Zdroju w godz.10.00-14.00, w ramach Kampanii społecznej „Twoja krew – Moje życie”, skierowanej do szerokiej grupy społecznej - honorowych dawców krwi, potencjalnych dawców oraz wszystkich osób, którym bliskie sercu jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w Polsce, odbędzie się pobór krwi.

Zapraszamy!