Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Gmina Lądek-Zdrój prowadzi roboty budowlane polegające na utwardzeniu części działki gminnej nr 233/2 z przebudową nawierzchni łącznika pieszo – jezdnego drogi na działce gminnej nr 227/50, znajdujących się przy ul. Zdrojowej w Lądku-Zdroju.

   Dotychczas obszar ten (poza łącznikiem) zaliczany był do tzw. terenów zielonych, jednakże często był wykorzystywany i jedocześnie degradowany przez parkujące na nim pojazdy. Niemiłe wrażenie sprawiały także wolnostojące w tym rejonie pojemniki na odpady komunalne, przeznaczone na potrzeby mieszkańców przyległych budynków.

   Już wkrótce sytuacja ulegnie znaczącej poprawie - utwardzenie placu pozwoli na wygospodarowanie kilku miejsc postojowych oraz terenu pod pojemniki na odpady, natomiast całość: parking, boks i ciąg pieszo – jezdny uzyska nawierzchnię z estetycznej kostki betonowej.

 

01-10-2015_plac_i_lacznik.jpeg,