Zapraszamy organizacje pozarządowe  działające na terenie gminy Lądek-Zdrój do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2016. Treść programu dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, stronie internetowej www.ladek.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej.
Spotkanie konsultacyjne w tej sprawie odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Lądka-Zdroju - 15 października o godz. 18.00 w sali nr 26.

Jednocześnie informujemy, że w tym roku po raz pierwszy prowadzone są konstatacje społeczne w sprawie naboru i wyboru wniosków dotyczących Budżetu Obywatelskiego stanowiącego cześć budżetu Gminy Lądek-Zdrój w 2016 r. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się z tą propozycją, zgłaszania swoich projektów oraz do uczestnictwa w pracy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w terminie do 16 października 2015 r. W przypadku zgłoszenia więcej niż trzech przedstawicieli organizacji społecznych odbędzie się publiczne losowanie wskazujące kandydatury do pracy w zespole.
Pełna informacja na ten temat dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, stronie internetowej www.ladek.pl (w zakładce aktualności) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.208.2015 z dnia 02 października 2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami 2016.pdf
PDFZałącznik nr 1 Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.pdf