Burmistrz Lądka Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. Oferty należy składać w terminie do dnia  26 października 2015 r.  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin naboru jest dostępny  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=125&idmp=49&r=o w dziale: Praca w Urzędzie Miasta i Gminy, zakładka: Ogłoszenia o naborze pracowników samorządowych.