Budzet-obyw-kw.jpeg    

     Po raz pierwszy mieszkańcy gminy Lądek-Zdrój mogli zgłosić a następnie wybrać w głosowaniu projekty, które należy zrealizować. W myśl zapisów regulujących zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mają wpływ na realizowane inwestycje. 

W dniu 2 listopada 2015 r.  Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego otworzył komisyjnie urny z głosami składanymi podczas publicznego głosowania w dniach 21-30 października 2015 na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Z urn umieszczonych w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy  Lądek-Zdrój ul. Rynek 31 oraz w bibliotece – CKiR w Lądku-Zdroju wyjęto łącznie 1817  kart z tego głosów ważnych 1733, głosów nieważnych 84.
Wyniki głosowania na poszczególne projekty przedstawia zamieszczona poniżej tabela. Pięć projektów z najwyższą liczbą głosów zostanie przekazana do realizacji w ramach Budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2016 r.

budzet_tab.jpeg