W miniony piątek, w pijalni urokliwego Zdroju "Wojciech", odbył się wernisaż prac malarskich lądczanina - Pana Tomasza Szpali.
Pełne kolorów obrazy - jak sam podczas otwarcia wystawy stwierdził autor - z reguły są odzwierciedleniem sytuacji i wrażeń mających miejsce w przeszłości, występujących np. podczas ulubionych wędrówek.

Kto z Państwa nie miał jeszcze okazji podziwiać dokonań lądeckiego artysty - ma jeszcze dużą szansę: wystawa nadal możliwa jest do obejrzenia w pijalni "Wojciecha".

 

Zapraszamy!