Burmistrz Lądka-Zdroju ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności oraz kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. Oferty należy składać w terminie do dnia  18 grudnia  2015 r.  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin naboru jest dostępny  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.