W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi Lokalnego Programu Rewitalizacji Lądka-Zdroju na lata 2016-2022, została uruchomiona na  portalu miejskim www.ladek.pl dodatkowa zakładka "Konsultacje LPR 2016-2022", w której zamieszczane będą informacje dotyczące postępowania  związanego z tworzeniem przez lądecką gminę ww. LPR-u.

 

16-12-2015_zakladka_LPR.jpeg

 

16-12-2015_zakladka_LPR_miniaturka.jpeg

 

Na niniejszej podstronie będziemy także zamieszczać m. in. napływające do Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju zapytania wraz z udzielanymi odpowiedziami licząc, że informacje te okażą się dla Państwa pomocne przy ew. wypełnianiu i składaniu wniosków konsultacyjnych.

Jednocześnie przypominamy, że Burmistrz Miasta i Gminy Lądek-Zdrój zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedstawicieli kościoła i związków wyznaniowych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców oraz przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej do udziału w prowadzonych konsultacjach społecznych.

Wszelkie opinie, uwagi oraz wstępne propozycje planowanych do realizacji na terenie gminy Lądek-Zdrój projektów rewitalizacyjnych zgłaszać na formularzu wniosku konsultacyjnego:

  • w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Biuro Obsługi Klienta);
  • e-mailowo, na adres: projekty@ladek.pl, wpisując w tytule maila „REWITALIZACJA”;
  • listownie – na adres Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój, z dopiskiem „REWITALIZACJA”

do dnia 31 grudnia 2015 r.

UWAGA! Formularz wniosku konsultacyjnego został zamieszczony do pobrania w ww. zakładce oraz dostępny także w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, 57-540 Lądek-Zdrój, Rynek 31.

Grzegorz Szczygieł - Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju