Z nieskrywaną przyjemnością pragniemy poinformować, że Gmina Lądek-Zdrój pozyskała w 2015 roku z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w formie dotacji celowej, wsparcie w wysokości 10.534,00 zł, na wykonanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi" zadania pn. "Remont parkietu w świetlicy wiejskiej w Skrzynce na podbudowie betonowej z izolacją przeciwwilgociową powierzchni parkietu".

 

 

 

 

Wartość przeprowadzonych i zakończonych właśnie prac opiewa na sumę 21.069,27- zł, z czego - oprócz wymienionej wyżej kwoty dotacji celowej -   kwota 10.535,27 zł stanowiła tzw. wkład własny i pokryta została ze środków Gminy Lądek-Zdrój.

Grzegorz Szczygieł - Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju

 

14-12-2015_WD-logo.jpeg   gmina lądek-zdrój_400px.jpeg