Burmistrz Lądka-Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. Oferty należy składać w terminie do dnia  22 stycznia 2016 r.  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin naboru jest dostępny  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.