Gmina Lądek-Zdrój zabiega o pozyskanie środków unijnych pozwalających na całkowite sfinansowanie ze środków zewnętrznych inwestycji związanej z rewitalizacją Domu Zdrojowego i Kinoteatru. W tym celu w dniu 15 stycznia 2016 r. doszło w Lądku-Zdroju do spotkania przedstawicieli czeskiego miasta Svitavy z osobami reprezentującymi lądecki samorząd oraz instytucje zaangażowane w zakładane przedsięwzięcie.

Wydarzenie - ze względu na krótki okres przygotowania propozycji projektowej – przyjęło charakter spotkania roboczego i zaowocowało podpisaniem przedwstępnego porozumienia  o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój a Miastem Svitavy.

Podczas debatowania skupiono się głównie nad wypracowaniem wspólnych, przenikających się modeli założeń projektowych oraz ustaleniem zakresu i komunikacji danych potrzebnych do sporządzenia wniosku projektowego.

Ze strony lądeckiej gminy spotkaniu przewodniczył Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk, natomiast stronie czeskiej patronował David Šimek – Starosta miasta Svitavy.  

W prowadzonych w Sali Rajców lądeckiego Ratusza rozmowach udział wzięli także m.in.: ze strony czeskiej - Petr Šmerda (IT Svitavy), Břetislav Vévoda (Město Svitavy – centrum podpory projektu), Blanka Čuhelová (Muzeum i Galeria Svitavy); ze strony polskiej – Zbigniew Piotrowicz (Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.), Paweł Pawlik oraz Andrzej Sikorski (Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju).

Wypracowane wspólnie założenia posłużą do stworzenia i złożenia tzw. fiszki projektowej oraz do późniejszego skomponowania projektów obu partnerów.

Warto zaznaczyć, że powyższe wydarzenie jest efektem prowadzonych od kilkunastu tygodni ze strony lądeckiego Urzędu Miasta i Gminy intensywnych zabiegów, celem pozyskania odpowiedniego partnera ze strony czeskiej. Dzięki temu składany projekt – przy odpowiednim uzasadnieniu jego założeń – ma o wiele większą szansę na przyznanie dofinansowania na realizację zamierzonych działań. Wbrew pozorom nie było to łatwe, ponieważ z reguły przygraniczne miejscowości czeskie posiadają już wypracowanych w poprzednich latach (naborach unijnych) partnerów polskich i to z nimi obecnie planują pozyskiwanie środków i realizację przedsięwzięć.  Gmina Lądek-Zdrój dotychczas takich działań (na taką skalę) nie podejmowała. Skutkuje to obecnie tym, że najbliżej położeni sąsiedzi zza naszej granicy znaleźli sobie i kontynuują współpracę transgraniczną z miejscowościami z terenu woj. opolskiego. Tym bardziej cieszy fakt, że w tak trudnej sytuacji - przy tak wartościowym i ważnym dla lądeckiej społeczności zadaniu - udało się mimo wszystko w porę pozyskać partnera ze strony czeskiej. Pozostaje teraz trzymać kciuki i… życzyć Nam Wszystkim powodzenia przy akceptacji (a później przy realizacji) założenia projektowego, mającego szansę odmienić oblicze serca naszego Kurortu!

15-01-2016-3.jpeg

15-01-2016-4.jpeg

15-01-2016-1.jpeg

15-01-2016-2.jpeg

15-01-2015_porozumienie-przedwstepne1.jpeg

15-01-2015_porozumienie-przedwstepne2.jpeg

Grzegorz Szczygieł – Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju