19-01-2016_warsztaty-TRATWA-1.jpeg

Gmina Lądek-Zdrój nawiązała w 2015 r. współpracę z wrocławskim stowarzyszeniem "TRATWA", dzięki czemu możliwe stało się przeprowadzenie w dniach 19-20 stycznia 2016 r. nieodpłatnych zajęć animacyjnych z użyciem języka angielskiego dla młodzieży lądeckiego gimnazjum.
W tym celu, na zaproszenie Burmistrza Lądka-Zdroju - Romana Kaczmarczyka, przyjechało do naszej miejscowości czterech animatorów-wolontariuszy, pochodzących z różnych części Europy (m. in. z Portugalii i Hiszpanii). Osoby te przez dwa dni inicjowały w lądeckim gimnazjum warsztaty językowe, które prowadzone były w przystępny młodzieży, niekonwencjonalny sposób. Podczas animacji uczniowie szkoły - za pomocą różnych działań oraz przykładów - mieli okazję m. in. przekonać się jak ważne jest współdziałanie w grupie oraz jak istotny bywa podział ról pomiędzy uczestnikami podczas wykonywania określonych zadań. Ważnym elementem całości była konieczność komunikowania się naszej młodzieży w języku angielskim z animatorami-wolontariuszami. Taki schemat znakomicie wpływa na likwidację wewnętrznych blokad i barier często występujących w kontaktach międzyludzkich, wymagających używania innego niż ojczysty języka. Luźna, wręcz partnerska forma zajęć oraz niewielka różnica wieku pomiędzy gimnazjalistami a trenerami, znakomicie przekłada się na przyswajanie zasobów z zakresu języka angielskiego. Takie warsztaty pozwalają zapoznać się także naszej młodzieży z kulturami innych narodowości.
Jeżeli ww. zajęcia przypadły gimnazjalistom do gustu - a wszystko na to wskazuje, że tak jest - to istnieje duże prawdopodobieństwo organizacji takich warsztatów cyklicznie w przyszłości, także i w wersji niemieckojęzycznej! Tymczasem tą drogą pragniemy złożyć animatorom-wolontariuszom serdeczne podziękowania za poświęcony czas oraz chęć współpracy w zakresie podejmowanych animacji edukacyjno-motywacyjnych na rzecz lądeckiej młodzieży. Podziękowania należą się także Dyrektorowi Gimnazjum oraz pedagogom, którzy wyrazili chęć na przeprowadzenie powyższych warsztatów. Dziękujemy!

Grzegorz Szczygieł – Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju

19-01-2016_warsztaty-TRATWA-6.jpeg 19-01-2016_warsztaty-TRATWA-5.jpeg 19-01-2016_warsztaty-TRATWA-6.jpeg
19-01-2016_warsztaty-TRATWA-2.jpeg 19-01-2016_warsztaty-TRATWA-3.jpeg 19-01-2016_warsztaty-TRATWA-4.jpeg