Miło jest nam Państwu zakomunikować, że dnia 28 stycznia 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin województwa dolnośląskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

   Wśród 77 gmin, które otrzymały wsparcie w ramach powyższego projektu - na wysokim, bo 7 miejscu w rankingu - znalazła się także Gmina Lądek-Zdrój. Dzięki temu nasz samorząd otrzyma dotację celową w wysokości do 90% kosztów opracowania niezbędnego na najbliższe lata dla naszej lokalnej społeczności dokumentu jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji.

   Mając na uwadze, iż wyłoniona w drodze zapytania ofertowego oferta Wykonawcy na stworzenie takiego dokumentu, opiewa w naszym przypadku na kwotę 40 tys. 590 zł, w tym przypadku gmina ze środków własnych poniesie koszt w wysokości tylko 10% wartości zadania, tj. około 4 059,- zł.

Poniżej przedstawiamy listę gmin, które otrzymały dotację oraz listę rankingową (ocenę złożonych wniosków). 

29-01-2016_umwd_dotacja_lista gmin.jpeg

29-01-2016_umwd_dotacja_ranking_gmin.jpeg

Grzegorz Szczygieł - Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju