Burmistrz Lądka-Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. Oferty należy składać
w terminie do dnia  25 lutego 2016 r.  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin naboru jest dostępny  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,125,idmp,49,r,o

w dziale: Praca w Urzędzie Miasta i Gminy, zakładka: Ogłoszenia o naborze pracowników samorządowych.