Ogłoszenie o konsultacjach-2016.jpeg

DOCXFormularz do zgłaszania uwag i wniosków.docx

PDFZarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2016-2020.pdf

PDFPlan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lądek Zdrój na lata 2016-2020.pdf