PODSUMOWANIE  PLEBISCYTU  NA  NAJLEPSZĄ  STRONĘ  INTERNETOWĄ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na ogłoszony przez PORTAL  ZIEMIA  KŁODZKA - PLEBISCYT  NA  NAJLEPSZĄ  SAMORZĄDOWĄ  STRONĘ  INTERNETOWĄ  wpłynęło ogółem 396 głosów.
Głosy pochodziły praktycznie z całej Polski. Najwięcej głosów oddano z Dolnego i Górnego Śląska oraz z Warszawy. Ale były również głosy np. z terenu Pomorza, Lubelszczyzny czy Podlasia. Blisko 40 głosów pochodziło od internautów spoza Polski. Były to głównie głosy z Niemiec, Czech, Anglii, Irlandii, USA i Kanady.

Najwięcej  bo aż 187 głosów oddano na stronę  Kłodzka  - www.klodzko.pl
I ta też strona otrzymuje portalową RÓŻĘ KŁODZKĄ.

Na drugim miejscu jest strona BYSTRZYCY KŁODZKIEJ  www.bystrzycaklodzka.pl na którą oddano 84 głosy. Tuż za nią plasuje się strona Lądka Zdroju  www.ladek.pl   na którą oddano 73 głosy. GRATULUJEMY NAJLEPSZYM !

Kolejne miejsca zajęły strony:
-  Gminy Kłodzko   
www.gmina.klodzko.pl         25 głosów
-  Dusznik Zdroju    
www.duszniki.pl                     6 głosów
-  Kudowy Zdrój     
www.kudowa.pl                      5 głosów
-  Stronia Śląskiego 
www.stronie.pl
   i Polanicy Zdrój   
www.polanica.pl           po      4 głosy
- Nowej Rudy         
www.um.nowaruda.pl             3 głosy
- Międzylesia          
www.miedzylesie.pl                2 głosy
- powiatu Kłodzko  
www.powiat.klodzko.pl          2 głosy
- Radkowa               
www.radkowklodzki.pl          1 głos

Napłynęło też wiele wypowiedzi nt. ocenianych stron gdzie zwrócono uwagę na:
-  brak stałej aktualizacji większości ocenianych stron. Jako przykład podano, że strona Lewina Kłodzkiego praktycznie nie jest aktualizowana. Z kolei strona Gminy Kłodzko jest aktualizowana prawie codziennie.
-  zbyt „powolna” jest strona Polanicy którą próbuje otworzyć tak wielu internautów,
-  wyjątkowo nisko oceniono stronę kłodzkiego powiatu. Zdaniem głosujących strona jest „wyjątkowo szara i nudnie zrobiona… wiadomości ukazują się od rzadko jak na internet… strona nie odzwierciedla potencjału turystycznego, ale i społeczno-gospodarczego regionu…”
-  na części stron spotyka się nieaktualne już informacje o bazie turystycznej,
-  wiele też było uwag do szaty graficznej stron, zdaniem czytelników „są zbyt jaskrawo kolorowe… niezbyt przejrzysty jest układ… źle dobrane zdjęcia…często istne pomieszanie informacji…” Uwagi te dedykujemy administratorom samorządowych stron. Tym razem nie przyznajemy naszych „różanych kolców”.

Dziękujemy za wszystkie oddane głosy. Dziękujemy jako portal - naszemu telewizyjnemu partnerowi TV SUDECKIEJ za patronat. Podobnie dziękujemy „Gazecie Prowincjonalnej BRAMA” za zamieszczane informacje o naszym plebiscycie. A kolejny plebiscyt samorządowych stron już za rok.

W międzyczasie myślimy o podobnych plebiscycie na najlepsze turystyczne strony Ziemi Kłodzkiej. Oceniać będziemy strony poszczególnych gestorów i podmiotów bazy turystycznej m.in. strony naszych „kłodzkich” hoteli, pensjonatów czy gospodarstw agroturystycznych. Nagrodami będą tym razem weekendowe pobyty na Ziemi Kłodzkiej. Liczymy bowiem na sponsorów takich nagród

Więcej informacji na stronie www.ziemiaklodzka.pl.

JANUSZ PUSZCZEWICZ
 Redaktor Naczelny Portalu Internet. ZIEMIA KŁODZKA
15 czerwca 2009