Promocji nigdy dosyć, nawet jeśli jest się jednym z najstarszych polskich uzdrowisk. Lądek-Zdrój stale odkrywają ludzie, którzy mają artystyczne uzdolnienia. Tym razem miasto stało się natchnieniem dla sosnowieckiego fotografika, Zbigniewa Zdzienickiego, w latach siedemdziesiątych nauczyciela w lądeckim liceum ogólnokształcącym. Efektem spotkania po latach ówczesnych uczniów i profesorów jest zbiór fotografii, których bohaterem jest Lądek-Zdrój, pełen zabytków, urokliwych zakątków, charakterystycznych detali architektonicznych.
Wernisaż wystawy „Opowieści o Lądku” w Domu Kultury im. Jana Kiepury w Sosnowcu odbył się 5 czerwca 2009 r. Wzięła w nim udział kilkuosobowa reprezentacja mieszkańców miasta w składzie: Leszek Pazdyk, Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z małżonką, Państwo Teresa i Jerzy Adamczykowie, Liliana Cichańska jako przedstawiciel „Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.”, Marian Dębski, Ewa Zadora i Małgorzata Bednarek, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji. Ewa Zadora, lądczanka i przewodnik sudecki wzbogaciła prezentacje fotograficzne Zbigniewa Zdzienickiego prelekcją o historii sfotografowanych obiektów oraz rozwoju lecznictwa i turystyki w Lądku. Barwna opowieść wprawiła w zasłuchanie zebranych kilkudziesięciu gości, pozwoliła spojrzeć na fotografie nie tylko jako na artystyczne ujęcia obiektów, ale żywą tkankę historii miasta, gdzie przez wieki splatały się kultury, gdzie bywali wielcy ludzie dawnego świata, których ślady do dziś pozostały.
Lądczanie przekazali Zbigniewowi Zdzienickiemu List gratulacyjny od burmistrza Lądka-Zdroju i wyrazy wdzięczności za skierowanie aparatu fotograficznego na lądeckie uzdrowisko. Podziękowania dla autora zdjęć i Ewy Zadory złożyli w imieniu gospodarzy Zbigniew Jaskiernia, Wiceprezdent Sosnowca i Paweł Dusza, Naczelnik Wydziału Kultury. Podziękowali też delegacji lądeckiej za udział w wernisażu. Podczas spotkania zainteresowane osoby mogły skorzystać ze stoiska z materiałami promocyjnymi Lądka. Warto dodać, że spotkanie to stanie się być może okazją do rozpoczęcia współpracy kulturalnej pomiędzy Lądkiem a Sosnowcem– jej pierwszym etapem będzie zaprezentowanie wystawy Zbigniewa Zdzienickiego w lądeckiej Galerii im. M. Klahra.

Sponsorem wystawy fotograficznej Pana Zbigniewa Zdzienickiego bylo Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej w Lądku-Zdroju z Panią Prezes Łucją Emeryk na czele.

Małgorzata Bednarek
15 czerwca 2009

  CIMG6110.jpeg CIMG6113.jpeg CIMG6115.jpeg CIMG6116.jpeg
zdj. M. Bednarek
Kopia 1.jpeg Kopia 2.jpeg Kopia 3.jpeg Kopia 6.jpeg
Kopia 7.jpeg Kopia 8.jpeg Kopia 9. -.jpeg
zdj. L.Wolski
_IGP6159.jpeg _IGP6173.jpeg _IGP6177.jpeg _IGP6179.jpeg
_IGP6189.jpeg
zdj. I. Czechowicz