Serdecznie zapraszamy chłopców i dziewczyny, dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum, do wzięcia udziału w rozgrywkach „Podwórkowej piłki nożnej” o puchar Burmistrza Lądka Zdroju.. Warunkiem uczestnictwa drużyny w rozgrywkach, będzie złożony w Centrum Kultury i Rekreacji i Informacji Turystycznej przy Galerii Muzealnej „Formularz zgłoszeniowy” . Do formularza muszą być załączone pisemne oświadczenia rodziców. Powyższe druki oraz regulamin rozgrywek dostępne będą, od 29 sierpnia 2009 r. w CKiR, IT, Biurze Obsługi Klienta UMiG oraz na stronie internetowej www.ladek.pl. Wypełnione i podpisane w/w dokumenty należy składać do CKiR oraz IT do dnia 5 sierpnia 2009 r. do godz. 1530. Oficjalne losowanie drużyn odbędzie się 6 sierpnia 2009 r., o godzinie 1500 w sali nr 26 w UMiG.
Organizatorami powyższej imprezy są: Burmistrz Lądka Zdroju, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młodość” oraz CKiR.
Zapraszamy wszystkich chętnych do pracy w organizacji i realizacji projektu.

DOCRegulamin turnieju piłki noznej podwórkowej.doc

Zespół ds. zwalczania agresji i przemocy wśród młodzieży