W dniach 17, 18 i 19 września 2009r. na terenie naszej Gminy będzie można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych.
W dniu 17 września 2009r. mammobus stacjonuje w Trzebieszowicach, na terenie Szkoły Podstawowej.
W dniach 18 i 19 września 2009r. w Lądku , na terenie byłego Szpitala Rejonowego.
Bezpłatne badania dotyczą kobiet urodzonych w latach 1940- 1959,
a wykonane przez pacjentki do września 2007r. włącznie albo otrzymały skierowania do wykonania takiego badania po upływie 12 miesięcy ( zgodnie z wymogami NFZ). Natomiast odpłatne badania mammograficzne przewidziane są dla kobiet spoza przedziału wiekowego 50- 69 lat, a mających powyżej 40 roku życia. Cena odpłatnego badania wynosi 70 zł. Badanie to obejmuje następujące świadczenia:
- wykonanie badania mammograficznego,
- opisanie badania mammograficznego przez lekarza radiologa z Dolnośląskiego Centrum Onkologii,
- odesłanie w zaklejonej kopercie 4 szt zdjęć rentgenowskich wraz z opisem i ewentualnymi skierowaniami do dalszej diagnostyki w terminie do trzech tygodni po wykonaniu badania.
Na badanie należy zgłosić się z dowodem osobistym i z poprzednimi wynikami mammografii (jeżeli kobieta takie posiada).
Rejestrację prowadzi Urząd Miasta i Gminy przy ul. Rynek 31 ( sekretariat) lub telefonicznie 74/ 8 117 850.

Serdecznie zapraszamy.