Dzięki nawiązanej współpracy Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju ze strońskim Klubem Krwiodawców odbyła się 24 września 2009 r. w lądeckim domu kultury akcja oddawania krwi. Pracownicy Wałbrzyskiej Stacji Krwiodawstwa pobierali krew w godzinach 10.00-14.00. Krew oddało 31 dawców, w tym 14 kobiet i 17 mężczyzn, co w sumie dało 13.950 ml Warto zauważyć, że 14 dawców to dawcy pierwszorazowi. Stało się tak dzięki dużej akcji promocyjnej CKiR-u, w którą włączyli się też strażacy użyczając samochodu z megafonem. Przykład dał też burmistrz Kazimierz Szkudlarek, który jako dawca pierwszorazowy zachęcił do udziału pracowników lądeckiego urzędu.

Z ramienia Klubu Krwiodawców współpracowali podczas akcji panowie Władysław Wieczorek i Jacek Matyszkiewicz, który po zakończeniu poboru krwi przekazał do CkiR-u następujące pismo:
Szanowna Pani Dyrektor jestem mile zaskoczony całym przebiegiem akcji poboru krwi w Lądku Zdroju. Podziwiam Pani zaangażowanie oraz Pani pracowników składam wszystkim najserdeczniejsze podziękowania.

Sądzę, że podziękowania należą się wszystkim tym, którzy zdecydowali się oddać krew, aby pomóc innym. 

Małgorzata Bednarek
Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku Zdroju

pobór krwi 1.jpeg

pobór krwi 2.jpeg