Zakończył się trwający kilka miesięcy remont ul. Żwirki i Wigury w Lądku Zdroju. Ulica ta wymagała pilnego remontu, ponieważ jej zły stan był przyczyną bardzo uszkodzeń samochodów. Zdarzały się też wypadki osób pieszych.
W ramach zadania na odcinku o długości 0,291 km wykonano nawierzchnię z kostki granitowej ułożonej na podsypce piaskowo cementowej. Podczas prac wykorzystano kostkę granitową uzyskaną z rozbiórki wcześniejszej nawierzchni. Nowo powstałą jezdnię z kostki kamiennej,  zamknięto krawężnikami granitowymi. Wzdłuż ulicy wykonano nowych chodnik, także z kostki granitowej.
W ramach prowadzonych prac wykonano odcinki nowej kanalizacji deszczowej, w miejscach, gdzie było to konieczne.
Zadanie kosztowało 650 tys. złotych. Na kwotę tą składa się 150 tys. z budżetu gminy oraz 500 tys. które Gmina pozyskała ze źródeł zewnętrznych.
Wykonawcę zadania wyłoniono w przetargu nieograniczonym.

19 listopad 2009