W roku przyszłym w Lądku Zdroju zostanie zrealizowana ważna inwestycja sportowo-rekreacyjna: „Moje Boisko – Orlik 2012”. Gmina zapewniła sobie wsparcie finansowe inwestycji z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Lądek dołączy tym samym do miejscowości, w których funkcjonują kompleksy ogólnodostępnych boisk sportowych.
Celem programu „Orlik 2012”  jest budowa nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych.

„Orlik” będzie posiadał dwa boiska sportowe :
Boisko piłkarskie  o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m). Boisko to będzie pokryte trawą syntetyczną o wysokości  min. 40 mm. Boisko będzie też posiadać wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną). Będzie ono otoczone ogrodzeniem o wysokości min. 4 metrów
Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19.1m x 32.1m. Boisko pokryte będzie nawierzchnią poliuretanowa, wykonaną na podbudowie dynamicznej. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową).
Boiska będą wyposażone w sztuczne oświetlenie, co pozwoli wydłużyć korzystanie z nich w okresie jesieni i wiosny.

Kompleks boisk zostanie wykonany w pobliżu Liceum Ogólnokształcącego. O takiej lokalizacji zadecydowało:
- przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego
- otwarta przestrzeń, co sprawi że boiska będą z daleka widoczne, a przez to bezpieczniejsze i mniej narażone na dewastacje
- pewne oddalenie od domów mieszkalnych, dzięki czemu ewentualny hałas na boisku nie będzie uciążliwy dla mieszkańców.

Na taki kompleks sportowy czekają od dawna dzieci i młodzież z Lądka. W mieście brak jest ogólnodostępnych, bezpiecznych boisk na którym dzieciaki mogą po południu pograć w piłkę. Lądecki „Orlik” z pewnością spełni oczekiwania młodych sportowców.

 19 listopad 2009