Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju  pozyskało grant w wysokości 6700,00 z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu „Poszerzamy horyzonty – od Daguerre'a do ery komputera”. Misją programu pn. “Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Chcemy tego dokonać poprzez edukację kulturalną młodzieży i organizację warsztatów fotograficznych oraz wystawy prezentującej dokonania twórcze uczestników zajęć.
Ta przygoda z fotografią o różnych twarzach nauczy komponowania obrazu, tworzenia, zachęci do poszukiwania pasji i ich realizacji, wpłynie na kształtowanie poglądów na otaczającą rzeczywistość. Działania realizowane będą od stycznia do końca czerwca 2010 roku.
Jednocześnie bardzo zależy nam, żeby każdy młody człowiek bioracy udział w projekcie wiedział na co go stać i co potrafi robić dobrze, poznał ludzi i  organizacje, które mogą mu pomóc, nauczył się pracować w grupie, planować swoje działania, dyskutować i przekazywać innym swoje zdanie, umiał szukać nowych rozwiązań, był otwarty i aktywny oraz miał dużo pomysłów na przyszłość.

Serdecznie zapraszamy w poniedziałki i czwartki do Pracowni Fotograficznej w CKIR (pl. Staromłyński 5) w godz. 16.00 – 19.00. Zapisy trwają!!
Opiekun Pracowni - Marzena Zawal.