Działania rozwojowe i inwestycyjne naszej gminy  zostały docenione i wyróżnione przez Związek Powiatów Polskich. W dniach 29-31 maja br. w Świdnicy odbył się III Kongres Regionów będący miejscem spotkań i dyskusji samorządowców. Zostały przygotowane panele dyskusyjne poświęcone rozwojowi samorządów. Podczas kongresu ogłoszono wyniki Rankingu Gmin i Powiatów Związku Powiatów Polskich.

zpp5637.jpeg

Gmina Lądek – Zdrój jest finalistą ogólnopolskiego rankingu gmin miejsko wiejskich za 2011 rok. Konkurs corocznie wyłania 15 najlepszych gmin w kraju, które są wyróżniane i nagradzane podczas Kongresu Regionów. Punkty są naliczane za prowadzone inwestycje, pozyskiwane środki zewnętrzne, działania promocyjne i kulturalne. Lądek – Zdrój zdobył 14 miejsce z ilością 14029 punktów  jesteśmy w  finałowej  grupie nagrodzonych gmin w Polsce.

Warto wspomnieć, że konkurencja w tej edycji była duża i wiele gmin walczyło o wejście do wyróżnionej grupy.

zpp5670.jpeg  zpp5637.jpeg