Europejskie Forum Młodzieży jest organizacją pozarządową realizującą projekty Wolontariatu Europejskiego w ramach Programu UE „Młodzież w działaniu”. Wolontariusz nie ponosi żadnych kosztów takich jak: podróż międzynarodowa, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie. Ponadto otrzymuje kieszonkowe na własne wydatki, uczestniczy w bezpłatnych szkoleniach i kursach.

W ramach Wolontariatu Europejskiego można wyjechać na okres od 2 do 12 miesięcy. Program „Młodzież w działaniu” jest otwarty na każdego – niezależnie od płci, pozycji społecznej, wykształcenia czy narodowości.

Powyższa oferta dotyczy wyjazdów, które będą realizowane w roku 2010 / 2011 do wszystkich krajów europejskich między innymi do m.in.: Litwy, Łotwy, Portugalii, Czech, Francji, Grecji, Bułgarii, Rumunii, Włoch, Niemiec, Hiszpanii i krajów Skandynawskich.


Potrzebne informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej
www.efm.org.pl.