Każdego roku w Skrzynce sołtys i Rada Sołecka zapraszają Panie do miejscowej świetlicy aby złożyć życzenia z okazji Dnia Kobiet. W tym roku 7 marca zaproszono wszystkie Panie na specjalny koncert pt. „Naprawdę jaka jesteś…” Oprócz wielu mieszkanek na koncert przybyli przedstawiciele władz gminnych w osobach: Kazimierz Szkudlarek – burmistrz  oraz Małgorzata Bednarek – dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji. Na początku panowie z Rady Sołeckiej z burmistrzem i sołtysem na czele złożyli Paniom życzenia wręczając tulipany a następnie rozpoczął się koncert . Nowa formuła uroczystości polegała na tym, że zrezygnowano z poczęstunków a większą uwagę skierowano  na artystyczną formę koncertu. Okazało się, że wśród  młodych mieszkańców jest wiele osób utalentowanych w tym kierunku. W programie koncertu wystąpili tylko mieszkańcy ze Skrzynki tj. duet wokalny, zespół tańca orientalnego, grupa małej formy teatralnej, zespół ludowy Skrzynczanki oraz śpiewający organizator, reżyser i konferansjer koncertu Eugeniusz Chaszczewski.
Foto 1.jpeg
Panowie składają życzenia
Foto 2.jpeg
Przedstawiciele władz gminy M. Bednarek i K. Szkudlarek
Foto 3.jpeg
Najmłodsze artystki – Zosia i Zuzia
Foto 4.jpeg
Skrzynczanki
Foto 5.jpeg
Grupa tańca orientalnego
Foto 6.jpeg
Prezentacja wykonawców i finał koncertu

Eugeniusz Chaszczewski