POBIERANIE OPŁATY UZDROWISKOWEJ NA TERENIE LĄDKA ZDROJU - INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIĄZANĄ Z WYNAJMEM POKOI GOŚCINNYCH

 Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju przypomina o obowiązku pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających w naszej miejscowości dłużej niż jedną dobę w celach wypoczynkowych, turystycznych, zdrowotnych lub szkoleniowych.
Obowiązek pobierania opłaty uzdrowiskowej ciąży na kierownikach jednostek, właścicielach pensjonatów, domów wczasowych, osobach prowadzących wynajem pokoi gościnnych, osobach prowadzących gospodarstwa agroturystyczne.
W związku z powyższym osoby, które nie mają jeszcze podpisanej stosownej umowy na pobieranie opłaty uzdrowiskowej proszone są o pilny kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Lądku Zdroju, pok. nr 2 – KASA.
          Warto podkreślić, że wysokość wpływów uzyskanych z tytułu opłaty uzdrowiskowej jest bardzo istotna, gdyż z zebranych środków finansowych realizowane są ważne zadania własne Gminy, związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, w szczególności w zakresie: gospodarki terenami, tworzenia dogodnych warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej. W związku z tym, wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej były jak najwyższe, gdyż bezpośrednio wpływa na to jakość funkcjonowania naszej Gminy oraz warunki życia jej mieszkańców i kuracjuszy.