Burmistrz Lądka Zdroju oraz Komendant Komisariatu Policji w Lądku Zdroju zapraszają na forum obywatelskie mające na celu określenie potrzeb społecznych Miasta i Gminy Lądek Zdrój w zakresie bezpieczeństwa, wymiany informacji o zagrożeniach i wypracowaniu metod dalszej współpracy. Do udziału w spotkaniu zapraszamy m.in.: przedstawicieli sanatoriów, domów wczasowych, właścicieli hoteli i pensjonatów, samorządu działkowców, organizacji społecznych, grup zawodowych i wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką bezpieczeństwa.
Powyższe spotkanie odbędzie się dnia 26 marca 2010 r. w sali nr 26 Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju, o godzinie 17:00.