DSC01086.jpeg

Utwardzony plac przy Szkole Podstawowej w Lądku-Zdroju
Na ul. Kościelnej trwają prace polegające na przebudowie placu przy Szkole Podstawowej nr 1. Teren ten zostanie utwardzony i wyłożony kostką granitową. Plac, który ma powierzchnię blisko 6 arów zostanie utwardzony kostką granitową, którą w ubiegłym roku odzyskaliśmy przy okazji wykonania nowej nawierzchni ul. Moniuszki. Wtedy zmagazynowaliśmy odzyskany materiał, z myślą o jego późniejszym wykorzystaniu. I właśnie jest okazja!
Realizacja zadania niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na ul. Kościelnej. Powstanie potrzebne miejsce postoju pojazdów przy Szkole i Kościele. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada.

Przebudowa kolejnej drogi w Stójkowie
Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej nr 27
w Stójkowie. To druga inwestycja drogowa w tej wsi w tym roku. Jest to droga prowadząca w kierunku Karpienia. Inwestycja realizowana jest w porozumieniu
z Nadleśnictwem Lądek-Zdrój.
Pojawiła się możliwość uzyskania jeszcze w tym roku 80% dofinansowania na to zadanie. Nie jest to droga
o znaczeniu strategicznym dla gminy, ale jest istotna dla Nadleśnictwa. Stąd propozycja, którą Gmina przedstawiła: jeśli Nadleśnictwo zapewni pozostałe 20% środków, będzie nowa droga!
Nadleśnictwo zadeklarowało przekazanie środków dzięki czemu Gmina złożyła stosowny wniosek. Udało się pozyskać pieniądze i zadanie można realizować. Jest już wyłoniona w drodze przetargu firma, która wykona zadanie. Prace mają potrwać do końca listopada.
Jest to już druga, po drodze w Radochowie inwestycja realizowana dzięki dofinansowaniu przez Nadleśnictwo Lądek-Zdrój. Niestety coraz trudniejsza sytuacja finansowa samorządów nie omija również Lądka-Zdroju. Coraz trudniej wygospodarować w budżecie środki na realizację inwestycji. Dlatego też tak ważne i cenne jest wsparcie działań Gminy przez Nadleśnictwo Lądek-Zdrój. Oczywiście nie możemy jako Gmina polegać wyłącznie na wsparciu finansowym Nadleśnictwa. Musimy przede wszystkim szukać własnych środków na ten cel. Dużą szansą będzie z całą pewnością sprzedaż gruntów rolnych. Jest duże zainteresowanie tym rodzajem nieruchomości.
A zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości Gmina może przeznaczać wyłącznie na inwestycje. Im będzie ich więcej tym łatwiej będzie się żyło wszystkim mieszkańcom.Kazimierz Szkudlarek - Burmistrz Lądka-Zdroju