Od 2008 roku konsekwentnie modernizujemy nasze szkoły. Stan bazy oświatowej jest bardzo ważny. W Gminie mamy około 1000 uczniów. To w jakich warunkach będą się uczyć nasze dzieci, wnuki będzie miało wpływ na to jakie w przyszłości zdobędą wykształcenia a później zawód i pracę!
W gminie Lądek Zdrój mamy 5 obiektów oświatowych:
· Przedszkole Gminne w Lądku-Zdroju,
· Szkoła Podstawowa w Lądku-Zdroju,
· Szkoła podstawowa w Trzebieszowicach,
· Gimnazjum Publiczne w Lądku-Zdroju,
· Liceum Ogólnokształcące w Lądku-Zdroju
Ze względu na to, że każdy obiekt wymagał remontów, Gmina przystąpiła do kompleksowego programu termomodernizacji szkół. Rozpoczęliśmy od szkół gdzie remonty były najpilniejsze: Gimnazjum, lądeckiej Podstawówki i Liceum Ogólnokształcącego.

Obecnie najbardziej zaawansowany jest remont Gimnazjum Gminnego, w której do chwili obecnej wykonano:
· modernizację centralnego ogrzewania
· wymiana stolarki okiennej,
· Izolację fundamentów,
· ocieplenie ścian zewnętrznych
· malowanie elewacji
· ocieplenie stropodachu
W roku bieżącym wykonane zostaną nowe ciągi komunikacyjne – schody i chodniki.
W szkole Podstawowej w Lądku Zdroju dotychczas wykonano:
· izolację stropu oraz położono nowe pokrycie dachowe,
· modernizacja Centralnego Ogrzewania
· Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
· Odbudowa pomieszczeń w przyziemi, które zniszczyła ubiegłoroczna powódź
W roku bieżącym wykonane zostanie ocieplenie i malowanie ścian a także izolacja i ocieplenie fundamentów.
W Liceum Ogólnokształcącym dotychczas wykonano:
· Modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania,
· Wymieniono pokrycie dachu i ocieplono strop
· Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
W roku bieżącym wykonane zostanie ocieplenie i malowanie ścian a także izolacja i ocieplenie fundamentów.

A co w latach następnych?
W roku 2011 należy wykonać następujące prace:
· Ocieplenie i malowanie elewacji a także izolacja i ocieplenie fundamentów Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach. (szkoła ma już wymienioną stolarkę okienną w klasach).
· Wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego
W roku 2012 należy wykonać:
· Budowa nowego budynku Przedszkola Gminnego w Lądku-Zdroju
Obecny budynek Przedszkola Gminnego nie spełnia obecnie obowiązujących norm a także wymaga gruntownego remontu. Podobne nakłady inwestycyjne pozwolą na budowę nowego, nowoczesnego budynku przedszkola gminnego w Lądku Zdroju. Na ten cel zostanie przygotowany teren w pobliżu Liceum Ogólnokształcącego.
· Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju

Przeprowadzona w ten sposób kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych spowoduje, że dzieci i młodzież z Lądka-Zdroju uczyć się będzie w nowoczesnych obiektach oświatowych. A dzięki termomodernizacji Gmina uzyska znaczne oszczędności związane z ich ogrzewaniem.

Kazimierz Szkudlarek
Burmistrz Lądka-Zdroju