W dniach 21-25 czerwca 2010 r. przebywała w Lądku-Zdroju delegacja z naszej partnerskiej gminy Goedereede w Holandii na czele z panią Ger van de Velde-de Wilde. Głownym punktem programu była wizyta na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca, która postanowiła uhonorować panią Burmistrz, sekretarza Henka van Steeg oraz strażaka Jana Cees van der Klooster medalami św. Jerzego. W tym samym dniu odbyła się ceremonia odsłonięcia odnowionego obelisku Marianny Orańskiej przy pl. Staromłyńskim. Obelisk, postawiony przez mieszkańców Lądka-Zdroju w 1866 r. upamiętniał budowę drogi ufundowanej przez Mariannę Orańską z Kamieńca Ząbkowickiego, przez Złoty Stok, Lądek, Stronie na Przełęcz Płoszczyna. Pomnik, przez wiele lat zniedbany został odrestaurowany i zamontowano na nim nowe tablice w językach polskim, holenderskim i niemieckim. Koszty remontu ok. 19.000,00 zł ponieśli: Gmina Lądek-Zdrój - Centrum Kultury i Rekreacji, Gmina Goedreede oraz Rotary Club Goeree-Overflakkee. W ceremonii wziął również udział Zbigniew Szczygieł, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, patronujący obchodom roku Marianny Orańskiej w naszym regionie.
     Po uroczystości w domu kultury w ramach koncertu "Lądeckie dzieci dla holenderskich przyjaciół" wystąpiły nasze lokalne zespoły. Była to też okazja do zaprezentowania zakupu, jakiego dokonało CKiR do sali widowiskowej czyli 40 nowych krzeseł, na które środki finansowe przekazała Gmina Goedreede. 
    Prowadzona od 1998 r. współpraca z Holendrami to nie tylko pomoc dla Konradowa po powodzi, przekazywany sprzęt strażacki (2 samochody, wyposażenie dodatkowe), ale i wymiana młodzieży strażackiej (OSP KOnradów i Lądek-Zdrój), wspólny polsko-holenderski plener malarski. Jako kolejne zamierzenie planowane są działania wspomagające rozwój uzdrowiska. Klub Rotary zainteresował naszą gminą kilku holenderskich biznesmenów. Dzięki Eurpean Institue of Public Administration zorganizowane zostaną warsztaty z change-managment. Będą to warsztaty związane z wymianą doświadczeń w zarządzaniu dla władz lądeckich i biznesmenów.
holendrzy.jpeg

Małgorzata Bednarek