W dniu 25 sierpnia 2010 r. w lądeckim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP Państwu: Franciszkowi i Stanisławie Maślanka - mieszkańcom Lądka-Zdroju oraz Mieczysławowi i Michalinie Leja - mieszkańcom Wojtówki. Uroczystość poprowadziła Kierownik USC Pani Elżbieta Osuch. W uroczystości uczestniczyli Burmistrz Lądka-Zdroju Pan Kazimierz Szkudlarek oraz Przewodniczący Rady Miasta Pan Leszek Pazdyk, którzy złożyli Jubilatom gratulacje i oczywiście życzenia wszystkiego najlepszego. Jubilatom towarzyszyła rodzina i bliscy.

    Medale zostały również nadane Państwu Tadeuszowi i Walerii Jakubiszyn, lecz niestety  Pan Jakubiszyn zmarł 5 sierpnia 2010 r.

Kier. USC Elżbieta Osuch

medale za pożycie.jpeg

medale za pożycie 2.jpeg