plakat_ladek.jpeg
 

Centrala Muzyki Tradycyjnej zaprasza członków dolnośląskich zespołów folklorystycznych (zwłaszcza młodego pokolenia) i osoby zainteresowane do udziału w projekcie LABORATORIUM STRAŻNIKÓW TRADYCJI w roku 2013. Jest to cykl zajęć warsztatowych poświęconych polskiej tradycji muzycznej, w pierwszej edycji przede wszystkim pieśniom, jako tej części naszego najdawniejszego dziedzictwa kulturowego, jaka obecnie znika szybko razem z ostatnimi mistrzami ludowego śpiewu. Uczestnicy zajęć mają szanse poszerzyć swoje kompetencje kulturowe i artystyczne o pogłębioną wiedzę o etnografii, etnomuzykologii oraz niuansach ludowej techniki wokalnej, a także praktyczne umiejętności przekazywania tej wiedzy innym. W naszej pracy będziemy skupiać się na rozpoznaniu bogactwa tradycyjnego repertuaru pieśniowego, jaki po roku 1945 przywieziony został na Dolny Śląsk z różnych regionów Polski. W finale projektu oferujemy uczestnikom możliwość zdobycia odznaki Strażnika Tradycji oraz udział w końcowym festiwalu i pomoc merytoryczną w przygotowaniu własnych programów artystycznych i edukacyjnych w przyszłości.
 
Strażnicy Tradycji to nie żadna „policja” albo „straż” kulturowa. To osoby, które pielęgnują same w sobie świadomość własnej tradycji, starają się ją bliżej poznać, nie tylko w teorii, ale także w praktyce. Ich kluczem jest osobiste odniesienie do dziedzictwa (bo „każdy jest czyimś wnukiem”) oraz głębokie zrozumienie istoty bezpośredniego przekazu kultury między ludźmi. Strażnicy Tradycji chcą więc poszerzać swe kompetencje na tym polu i w razie potrzeby są gotowi dzielić się nimi z innymi najlepiej jak potrafią.
 
Tryb zajęć: cykliczny, co drugi czwartek. Pierwsze spotkanie 18 kwietnia , godz. 17.00
Miejsce: Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5
 
PROGRAM ZAJĘĆ obejmuje:
 
-spotkania z Mistrzami Tradycji – autentycznymi twórcami ludowymi, mistrzami tradycji śpiewaczej – spotkania takie są zawsze wielką inspiracją, umożliwiają zweryfikowanie swoich koncepcji i stereotypów w bezpośredniej relacji oraz pozostawiają niezapomniany ślad w pamięci uczestników.
-zajęcia praktyczne – śpiew (warsztaty wokalne z ludowych technik śpiewu, poznawanie przykładów pieśni ludowych w całym ich zróżnicowaniu funkcjonalnym i regionalnym, praca grupowa i konsultacje indywidualne).
-zajęcia teoretyczne – podstawowe pojęcia z zakresu etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii, warsztatowa praca ze stereotypami kulturowymi i koncepcjami na temat własnej tradycji, obserwacje kultury, (dyskusje, wspólna analiza wspomnień i skojarzeń, poszukiwanie indywidualnych odniesień do tradycji, integracja grup wokół zadania upowszechniania wiedzy o tradycji, wspólna wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych ścieżek dla ludowej praktyki muzycznej, adekwatnych do współczesnych warunków).
-prezentacje materiałów audiowizualnych o polskiej tradycji muzycznej, o obrzędach, rzemiośle itp.
-prezentacje przykładów dobrych praktyk ochrony tradycji w Polsce i za granicą – udane projekty są godne naśladowania, inspirują do działania.
-wspieranie nowych inicjatyw własnych uczestników projektu, przygotowanie poszczególnych uczestników do przeglądu finałowego (wybór pieśni, pomoc w opracowaniu prezentacji).
-dla chętnych zajęcia dodatkowe: badania terenowe, warsztaty plenerowe, wyjazdy na festiwale muzyki tradycyjnej.
 
FINAŁ – Festiwal Strażników Tradycji (w listopadzie, we Wrocławiu)
Impreza o charakterze wewnętrznym, jednak otwarta dla publiczności, będąca zjazdem wszystkich grup projektu oraz przeglądem nabytych umiejętności i wiedzy, podsumowanym wspólną zabawą z tańcami.
-weryfikacja kompetencji uczestników w formie przeglądu przed komisją (prezentacja wybranego repertuaru) – szczegółowe wytyczne będą określone w regulaminie przeglądu. Udział w przeglądzie nie jest obowiązkowy, ale uprawnia do otrzymania odznaki i oficjalnego tytułu Strażnika Tradycji (zgodnie z wytyczną, że S.T. powinien umieć zaprezentować swoje kompetencje).
-wspólne warsztaty animatorów – praca nad propozycjami indywidualnych projektów, jakie uczestnicy będą mogli przygotować w przyszłości, dyskusje i wymiana doświadczeń, integracja.
-wręczenie ODZNAKI Strażnika Tradycji - wszyscy, którzy wezmą w finale otrzymają odznakę i zaszczytny tytuł   oraz rekomendację do występu na jednym z prestiżowych festiwali muzyki tradycyjnej (np. Najstarsze Pieśni Europy, Wszystkie Mazurki Świata, Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu).
-wspólna zabawa finałowa z muzyką na żywo, połączona z nauką polskich tańców tradycyjnych.
 
Projekt LABORATORIUM STRAŻNIKÓW TRADYCJI prowadzony jest przez stowarzyszenie Centrala Muzyki Tradycyjnej, otrzymał dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Kadra Laboratorium:
 
OLGA CHOJAK (koordynacja i prowadzenie części zajęć warsztatowych)
Wokalistka, muzykantka, animatorka kultury, art.-manager, etnolog; pochodzi z Wrocławia.
Od 1997r. bada i praktykuje muzykę tradycyjną różnych kultur, zwłaszcza śpiew. Współzałożycielka i liderka stowarzyszenia Centrala Muzyki Tradycyjnej (od 2004 roku), organizuje koncerty i festiwale, prowadzi warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego oraz prezentacje i konsultacje specjalistyczne na temat polskiego folkloru wiejskiego i miejskiego.
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie „upowszechnianie kultury” w roku 2012 (projekt „Pieśni Odzyskane” rewitalizacja najstarszych pieśni ludowych znalezionych na Dolnym Śląsku). Uczestniczka ogólnopolskiego Forum Muzyki Tradycyjnej, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i kilku innych stowarzyszeń, bierze aktywny udział w pracach Obywatelskiej Rady Kultury we Wrocławiu.
Zespoły: Kapela Wnuki, Yarmak, Gliniane Pieśni, Inicjatywa Sentymentalna, Zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej Fundacji „Muzyka Kresów”, i in.
Współpraca artystyczna i dydaktyczna: Kormorany, Kariera, Czesław Śpiewa, Sealencium, Iwona Pasińska Movements Factory, Teatr Wytwórnia w Warszawie, Podróżniczy Kolektyw Skrzypcowy, Stowarzyszenie "Tratwa" w Olsztynie, Fundacja „Muzyka Kresów” w Lublinie, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, Katedra Muzykologii UWr i in.
 
JOANNA SKOWROŃSKA(koordynacja i prowadzenie części zajęć warsztatowych)
Wokalistka, muzykantka, etnolog; pochodzi z Ozorkowa.
Od wielu lat zgłębia tradycje wokalne różnych kultur, zarówno te bardzo odległe i archaiczne, jak i współczesne ich pochodne, przetworzone awangardowo lub popowo, stale zmieniające się.
Szczególną pasją darzy ukraińskie i białoruskie pieśni z Polesia oraz pieśni polskich reemigrantów z Jugosławii i z Bukowiny, zamieszkałych na Dolnym Śląsku. Z dumą pielęgnuje rodzinną tradycję domowego śpiewania, zwłaszcza piosenki przekazane przez jej ojca, Jacentego Błaszczyka z Ozorkowa.
Uczestniczka projektów: Polesie Archaiczne, grupa Z Lasu, Gliniane Pieśni, Inicjatywa Sentymentalna, Pieśni Odzyskane, Sibi Radio, kapela Rozydendol i in.
 
Mistrzowie Tradycji – wybitni śpiewacy ludowi z terenu Dolnego Śląska, najczęściej pamiętający jeszcze czasy sprzed przyjazdu na Ziemie Odzyskane, prawdziwe skarbnice dawnych pieśni i opowieści.
 
Eksperci regionalni (etnografowie i etnomuzykolodzy, znawcy tradycji dolnośląskiej) oraz eksperci praktycy (doświadczeni kontynuatorzy tradycji śpiewaczych, wieloletni animatorzy projektów rewitalizujących polskie tradycje muzyczne) - konsultanci i członkowie komisji przeglądu Strażników Tradycji