Ostatnie pobory krwi w Lądku-Zdroju odbyły się 28 lipca i 23 września br. zorganizowane jak zawsze przez Klub Honorowych Dawców Krwi "Brylant" ze Stronia Śląskiego - na czele z prezesem Jackiem Matyszkiewiczem - we współpracy z panem Władysławem Wieczorkiem i lądeckim Centrum Kultury i Rekreacji.
W lipcu ogółem krew oddało 34 dawców - 15 kobiet i 19 mężczyzn - co stanowi 15.300 ml. tego życiodajnego płynu. Spośród dawców 7 osób oddało krew po raz pierwszy. We wrześniu zgłosiło się 40 osób, krew oddało 35 osób. W organizowanych akcjach oddawania krwi w Lądku-Zdroju zawsze uczestniczy Kazimierz Szkudlarek Burmistrz Lądka-Zdroju, dając przykład urzędnikom lądeckiego magistratu i pracownikom jednostek gminnych, którzy też włączają się w to szlachetne przedsięwzięcie. Informacje o akcjach są kolportowane na terenie miasta i lądeckich wsi. Następna akcja poboru krwi w Lądku Zdroju zaplanowana jest na 25 listopada br. 
Dziękując tym wszystkim, którzy uczestniczyli w dotychczasowych poborach krwi zapraszamy  w listopadzie do Centrum Kultury i Rekreacji. Nasza krew ratuje innym życie!
M. Bednarek
dyrektor CKiR