Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Lądku-Zdroju obyło się uroczyste spotkanie w dniu 14 października 2010 r. w Złotym Łanie. Zebranych przywitała pani Agata Rafałko, Przewodnicząca Zarządu Oddziału ZNP. Gratulacje zebranym nauczycielom złożyli: Kazimierz Szkudlarek, Burmistrz Lądka-Zdroju, Leszek Pazdyk, Przewodniczący Rady Miejskiej i Małgorzata Bednarek, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wręczył też coroczne nagrody Burmistrza Lądka-Zdroju dyrektorom szkół i nauczycielom. Z poszczególnych jednostek oświatowych otrzymali je:
Gminne Przedszkole Publicznego w Lądku-Zdroju
dyrektor  - Danuta Wójtowicz-Robak, nauczyciel - Agnieszka Piaskowska.
Szkoła Podstawowa im. W. Witosa
dyrektor - Joanna Rygielska, nauczycielki - Bogusława Bogusławska, Bogusława Myrlak.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Lądku-Zdroju
nauczycielka -  Alicja Adamczyk
Gimnazjum Publiczne im. gen. S. Maczka w Lądku Zdroju
dyrektor - Dariusz Wędziński, nauczyciele - Sylwana Brzank-Kawa, Agata Busz, Dorota Olejnik
Liceum Ogólnokształcące im. A. Zawady w Lądku-Zdroju
dyrektor - Eleonora Puzio, nauczycielka - Dorota Wieja.

Kolejne nagrody wręczały osoby kierujące placówkami oświatowymi, już jako "Nagrody dyrektorów". Na tym zakończyła sie część oficjalna a rozpoczęło spotkanie w miłej, odświętnej atmosferze.
 Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy wszystkiego najlepszego - wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, by podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Aby zaaangażowanie i życzliwość, które okazujecie Państwo swoim poopiecznym każdego dnia, owocowały wykształceniem kolejnych, mądrych pokoleń Lądczan. Aby uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki a lądeckie szkoły prestiż i uznanie.

 

Na podst. inf. inspektora ds. oświaty Marii Matły
Małgorzata Bednarek