Firma Centrum Doradztwa i Szkoleń "Europrojekt" Joanna Juszczyńska Dorota Juszko sp. j - zaprasza do udziału w projekcie pt. „ Młody umysł – szansą na udany biznes”, który realizowany jest w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Do projektu zapraszamy 45 osób w wieku 15-24 lata (nieaktywnych zawodowo i pracujących), zamieszkałych w jednym z  powiatów: milickim, legnickim, bolesławieckim, kamiennogórskim, wołowskim, strzelińskim, polkowickim, lwóweckim, górowskim, jaworskim, lubańskim, złotoryjskim, dzierżoniowskim, kłodzkim lub ząbkowickim i zamierzających otworzyć własną firmę.
W ramach projektu oferujemy:
· bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania oraz prowadzenia firmy;
· dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 35 tys.zł.;
· wsparcie pomostowe w postaci:
-środków finansowych w kwocie 800,00zł - w okresie pierwszych 6  lub 12 miesięcy działalności firmy,
- pomocy doradczej po założeniu działalności gospodarczej.
Dokumenty rekrutacyjne do projektu można składać w okresie od 25.10.2010r. do 19.11.2010r.
 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie więcej informacji uzyskają pod numerami
tel. 605 165 951, 71 787 88 02 oraz na stronie
www.cdis-europrojekt.pl/mlodyumysl