Termomodernizacja Liceum zakończona

Zakończyły się prace związane z termomodernizację lądeckiego Liceum. Modernizację tej szkoły rozpoczęliśmy w 2008 roku. Zmodernizowane zostało wtedy centralne ogrzewanie w szkole. Koszt modernizacji ogrzewania wyniósł 260 tys. złotych. W roku 2009 w szkole wykonano nową stolarkę okienną a także nowe pokrycie dachu. Kosz przeprowadzonych w ubiegłym roku prac wyniósł 512 tys. złotych. Proces termomodernizacji Liceum zakończyło wykonanie ocieplenia elewacji budynku, które zrealizowaliśmy latem tego roku. Koszt ocieplenia wyniósł 306 tys. złotych. Łączna wartość przeprowadzonych prac w obiekcie Liceum Ogólnokształcącego wyniosła 1 078 tys. złotych. Dzięki przeprowadzonym remontom szkoła zyskała nowoczesny wygląd, poprawiły się też warunki nauczania.
Obecnie trwają prace związane z ociepleniem Szkoły Podstawowej w Lądku Zdroju. Roboty budowlane zakończą się w październiku br. Tym samym zakończy się termomodernizacja trzech lądeckich szkół: Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.
W przyszłym roku zaplanowaliśmy prace związane z dostosowaniem szkół dla uczniów niepełnosprawnych a także remont Szkoły w Trzebieszowicach.

Remont ul. Wolności

Podjęliśmy starania w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę ul. Wolności. Ulica ta, to ważny ciąg komunikacyjny w samym centrum lądeckiego kurortu. Jej stan jest obecnie bardzo zły. A przecież przy tej ulicy znajduje się wiele obiektów zdrojowych. Przebudowa ul. Wolności będzie doskonałym uzupełnieniem prac związanych z rewaloryzacją zabytkowych parków zdrojowych. W przyszłym roku, w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej wykonamy nowe alejki w Parku 1000-lecia, a także chodnik wzdłuż ul. Lipowej. W połączeniu z dwoma odnowionymi parkami przebudowana ul. Wolności stworzy pewną funkcjonalną i estetyczną całość.
Już teraz słyszymy wiele pochlebnych opinii od kuracjuszy i turystów dotyczących zmiany wizerunku naszego miasta. Ale gdy zrealizujemy wszystkie zamierzone prace, zdrój odzyska wreszcie dawny blask.