11 listopada 2010 r. świętowaliśmy 92 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspólnie z przedstawicielami władz naszego miasta i gminy oraz mieszkańcami i kuracjuszami Lądka-Zdroju uczciliśmy ten dzień refleksją nad historią i współczesnością naszej Ojczyzny.
Program artystyczny w postaci aranżacji poetycko – muzycznej pn. ”Pamiętamy” przygotowały lądeckie placówki oświatowe oraz zespół „Lądeckie Wiolinki” działający przy Centrum Kultury i Rekreacji.
Inscenizację Dnia Niepodległości oraz wiersze i pieśni patriotyczne zaprezentowały dzieci z Przedszkola Publicznego w Lądku Zdroju pod kierunkiem Pań: Jolanty Pawłowskiej, Iwony Rudzińskiej i Beaty Rodzoń, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka pod kierunkiem Pań: Wioletty Bulandy i Eweliny Makowskiej wraz z zespołem wokalnym prowadzonym przez Panią Dorotę Nowarę – Wieczorek oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady pod opieką Pań: Urszuli Samek i Iwony Szpali. Wszystkim wykonawcom bardzo dziękujemy za stworzenie wspaniałej atmosfery i prezentacje utworów patriotycznych, w których jak w lustrze odbiły się losy polskiego narodu.
Uroczystość zakończyła się wręczeniem przez Pana Burmistrza Lądka – Zdroju Kazimierza Szkudlarka listów gratulacyjnych radnym naszej gminy, którzy sprawowali  funkcję radnego w minionym dwudziestoleciu.

Małgorzata Stuła Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju