Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju

ogłasza      

Gminny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową


TEMATYKA KONKURSU
Wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej w formie przestrzennej o charakterze religijnym inspirowanej motywami regionalnymi  np. akcentami lądeckimi (architektura, obiekty sakralne, legendy, krajobraz itp.) zawierającej wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.
WARUNKI KONKURSU:
Uczestnik powinien dostarczyć 1 pracę niewystawianą we wcześniejszych konkursach wykonaną z dowolnego tworzywa (np. drewno, papier, modelina, masa solna, masa papierowa, gips, słoma, siano, suszone rośliny, tworzywa mieszane itp.)
Format pracy dowolny.

Ze względu na  specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby jednak praca musi posiadać tylko jednego autora.

Konstrukcja szopki powinna być trwała i stabilna. Aby poszczególne elementy nie przesuwały się należy przymocować je do podłoża lub połączyć w inny sposób.

Pracę należy opatrzyć przymocowaną w widocznym miejscu kartką - metryczką zawierającą dane:
imię i nazwisko, kategorię i telefon kontaktowy

Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
dzieci (do 12 lat), młodzież ( od 13 do 19 lat), dorośli (od 19 do 101 lat)

OCENA I NAGRODY:
Prace oceniać będzie komisja powołana przez Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji według następujących kryteriów:
· ogólne wrażenie artystyczne,
· opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,
· motywy regionalne, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka).
· wkład pracy, estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Prace należy składać do 15 grudnia 2010 r. (środa), do godz.15.00 w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju, pl. Staromłyński 5 ( II piętro)