Zbigniew Zdzienicki, mieszkaniec Sosnowca a dawniej naszego miasta po raz drugi przedstawił wystawę fotograficzną poświęconą Lądkowi. W Klubie im. Jana Kiepury w dniu 5 listopada 2010 r. uroczyście otwarto wystawę "Lądek-Zdrój - Opowieść II", nad którą objął patronat Prezydent Miasta Sosnowca pan Kazimierz Górski. Integralną część wernisażu była prezentacja na temat historii, zabytków i atrakcji lądeckich w wykonaniu pani Ewy Zadory, przewodnika sudeckiego. Wernisaż uświetnił występ Grzegorza Wojtasika - skrzypce i Michała Sadzikowskiego - fortepian. Naszą gminę reprezentowała delegacja: Danuta Wójtowicz-Robak - dyrektor Przedszkola Publicznego, Beata Tarasińska - wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr, Małgorzata Bednarek - dyrektor CKiR, Anna Franczukowska - Galeria Muzealna CKiR oraz Ewa Zadora, ponownie zaproszona przez samego Autora do wsparcia słownego przedstawionych fotografii.
Wcześniej, w Sosnowieckim Centrum Sztuki Zamku Sieleckim delegację lądecką przyjęli: Kazimierz Górski, prezydent miasta i Zbigniew Jaskiernia, wiceprezydent wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli też członkowie Stowarzyszenia Miłośników Fotografii (do którego należy Zbigniew Zdzienicki) oraz Zbigniew Studencki, dyrektor Muzeum Miejskiego w Sosnowcu. Rozmowy na temat dalszej współpracy obu miast zakończono ustaleniami zorganizowania pleneru fotograficznego w Lądku-Zdroju w lecie 2011 r., prezentacją wystaw z zasobów sosnowieckiego Muzeum w lądeckiej Galerii Muzealnej oraz pokazaniem wystawy Zbigniewa Zdzienickiego w Lądku-Zdroju.
Wydarzenie to jest kolejnym przykładem jak kontakty kulturalne sprzyjają wzajemnemu poznawianiu się i promocji naszej miejscowości.

Małgorzata Bednarek