Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Lądku-Zdroju 9 stycznia. Dzięki Państwa zaangażowaniu i udziałowi w zbiórce oraz licytacji zebraliśmy 10.052 złote 19 groszy oraz bilon zagraniczny (euro, korony czeskie, korony szwedzkie, funty, ruble, dolary amerykańskie i centasy litewskie). Szczególnie dziękujemy firmom lądeckim, które przekazały artykuły na rzecz licytacji oraz tym, które wsparły Sztab lądecki w organizacji XIX Finału!
Serdecznie dziękujemy: Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Sklepowi „Rema”- p. Ireneuszowi Łopatyńskiemu, Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A., Jaskini Solno-Jodowej „Galos”, Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA w Lądku-Zdroju, 23 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu, artystom z lądeckiej Galerii –  p. Annie Duch, p. Danucie Chomyn, p. Krystynie Leśniewskiej – Pasionek, p. Janinie Lilien, p. Danucie Opalińskiej, p. Helenie Wawrzyńskiej, p. Sylwii Pasionek, p. Marii Skrobotun, p. Edwardowi Firgangowi, p. Kazimierzowi Makarowskiemu, p. Markowi Kopczykowi, dzieciom z pracowni plastycznej przy CKIR.
Za udział w Finale dziękujemy WOLONTARIUSZOM, bez pomocy których nie byłoby tego FINAŁU oraz paniom Marii Kapitanowicz i Dorocie Kuczwalskiej a także wszystkim, którzy przygotowali program widowiskowo-artystyczny prezentowany na lądeckim Rynku i sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju – Maltańskiej Służbie Medycznej, Ochotniczej Straży Pożarnej o/ Lądek-Zdrój, Związkowi Strzelców z Kłodzka, Szkole Podstawowej nr 1 w Lądku-Zdroju z zespołem teatralnym pod kierunkiem pana Krzystzofa Makowskiego, zespołowi tańca orientalnego Damascus i p. Pawłowi Dobrzenieckiemu.