Janina i Władysław Tomaszewicz ze Skrzynki 26 stycznia obchodzili "żelazną" czyli 65-rocznicę ślubu. Pani Janina (84 lata) i Pan Władysław (86 lat) pobrali się w 1946 roku w powiecie Onżadowo na Wileńszczyźnie. Od początku przybycia na Dolny Śląsk, czyli od lipca 1957 roku mieszkają we wsi Skrzynka. Początkowo pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Skrzynce. Potem kupili własne gospodarstwo, pole oraz maszyny. Od zawsze udzielali się społecznie na rzecz swojej miejscowości. Pani Janina należała do Koła Gospodyń Wiejskich, przez 25 lat śpiewała w zapole ludowym "Skrzynczanki". Pan Władysław natomiast służył zawsze swoją fachową stolarską robotą i zaprzęgiem konnym.
Dochowali się : czwórki dzieci, ośmioro wnuków, dwudziestu prawnuków i dwóch praprawnuków.
Oboje twierdzą że najważniejszą dewizą na tak długie i udane pożycie małżeńskie jest : wzajemne zrozumienie i szacunek do siebie. 
Lidia i Sylwester

 P1110369.jpeg
P1110368.jpeg