Każdego roku w miesiącach styczeń-marzec ma miejsce kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP w Gminie Lądek Zdrój. W tym roku rozpoczęli ją strażacy z OSP Skrzynka, którzy 22 stycznia zorganizowali zebranie sprawozdawczo-wyborcze w swojej jednostce. Prezes jednostki przedstawił sprawozdanie z działalności OSP, skarbnik- sprawozdanie finansowe, a sekretarz plany na następny rok. Komisja rewizyjna udzieliła absolutorium zarządowi. Goście zaproszeni, w tym również Kazimierz Szkudlarek Burmistrz Lądka-Zdroju  podziękowali strażakom za poświęcenie i udział w akcjach OSP. Duże zaangażowanie strażaków w sprawy OSP zaowocowało licznymi odznaczeniami.
Odznaki „za wysługę 10 lat” otrzymali: Klucowicz Konrad, Klucowicz Bogdan, Mróz Łukasz, Dannheisig Marcin, Suchoń Maksymilian, Tur Zbigniew, Michniak Ireneusz, Rogóż Grzegorz
Odznaki „Za wysługę 5 lat” otrzymali: Suchoń Jadwiga, Urban Lidia, Michniak Elżbieta, Dannheisig Urszula, Tur Gracjana, Suchoń Izabela, Suchoń Mariola, Rogóż Justyna, Urban Małgorzata, Michorczyk Amelia, Smolicz Patrycja, Kaletka Marlena, Warszczuk Stanisław, Urban Przemysław, Urban Jarosław, Kaletka Jakub.
Odznaki „Strażak wzorowy” otrzymali: Urban Jarosław, Michorczyk Amelia, Urban Małgorzata, Warszczuk Stanisław, Tur Gracjana, Smolicz Patrycja, Kaletka Marlena, Michniak Elżbieta, Suchoń Mariola, Suchoń Izabela, Rogóż Justyna, Urban Lidia, Dannheisig Urszula, Suchoń Jadwiga, Urban Przemysław
Podczas zebrania został wybrany nowy zarząd jednostki. Obecny skład to :
Prezes - Wiesław Urban
Naczelnik - Czesław Suchoń
Z-ca Naczelnika - Marcin Dannheisig
Sekretarz - Lidia Urban
Skarbnik - Gracjana Tur
Gospodarz - Maksymilian Suchoń
Członek Zarządu –-Amelia Michorczyk
Do komisji rewizyjnej weszli:
Przewodniczący  -Zbigniew Tur
Sekretarz - Artur Rogóż
Członek - Łukasz Mróz
Wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP: Wiesław Urban, Czesław Suchoń, Małgorzata Urban oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału: Wiesław Urban, Marcin Dannheisig.
Po zebraniu odbyła się zabawa, w której uczestniczyli goście zaproszeni, strażacy oraz mieszkańcy. Do tańca przygrywał zespół „Amadeusz” , który bawił wszystkich do wczesnych godzin rannych.


  Gracjana Tur
CIMG0017.jpeg
CIMG0018.jpeg
CIMG0013.jpeg
CIMG0020.jpeg
zdj. M.Bednarek